** จานดาวเทียม Ku Band-HD : 2,900 บาท C Band-HD : 3,500 บาท แผงดิจิตอล : 1,900 บาท กล่อง IPTV : 1,900 บาท **